Testler Sağlık Egitim Yazılım Ticaret Tarım Yazılım
ilt
uye
Google PageRank Checker
SİTE MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ
ok
Bir çocuk Dünya'ya gelirken onun neden geldiği de ne yapacağı da pek sorulmaz. Üremek isan doğasının gereğidir.
Bir kurumsal yapı için ise, çoğu kez, hele maddi sıkıntılar ve rekabet yoğunluğu söz konusu iken, benzer bir durum söz konusu değildir. Bu yapı varlığının nedenlerini, onun var olmasını gerekli kılan güncel ve yakın gelecekte olası etkileri, içinde bulunduğu ortamı yönlendirici kuvetleri ve bu kuvvetlerin dinamiğini bilmek, tanımlamak, çözüm- lemek ve açıklamak durumundadır. Bu onun misyonudur.
Bir misyonu üstlenmek yerel bir karar değildir. Bizim şeyhin kerametlerinin yalnızca kendinden alıntı olması inandırıcı olmaz. Bu misyonu üstlendiğini açıklayan ku- rum, perşembenin gelişini çarşambadan göstermek görevini de yüklenir. Dinamik kuvvetlere karşı zaman bağlı olarak vereceği tepkiler daha başlangıçta, zaman içinde oluşabilecek sürpriz koşullara uyarlanabilir yapıda, belirlenmiş olmalıdır. Bu da onun vizyonudur.
Vizyonun kabullendirilmesi gerekir ve bu da vizyonun sahibi kuruma düşen bir görevdir.
Bilgi çağında yaşamaktayız. Bir yandan da bizleri çepeçevre sarıp sarmalayan bilgi çığında; bilgi açığının maddi bedelinin ağır olduğu bilgi çığında. Neredeyse gün be gün katlanan bilgi çığı karşısında açıklı konuma düşmemek çok zor. Elimizi uzatsak bulacağımız bir bilgiye erişememek bazen maddi zarar veriyor.
Bilgiyi derleyip toparlayamamaının, bu bilgi kaosundan bütünün bir mozaik resmini çıkaramamanın verdiği ağır zarar da, zor şer de olsa, algılanabiliyor. Daha çok manevi olarak nitelenebilecek ağır bir kayıp, ağır bir zarar.
Çığ içinde nefes alabilmek için güne odaklanıyoruz. çoğu kez yarını kaybetmekle sonlanıyor bu odaklanma. Bilgi var, orada sanal ortam olarak nitelenen konumda. Arama motorları ellerimiz uzatsak erişebileceğimiz uzaklıkta ama insanoğlu gün be gün bilgiyi gereğince kullanamamaktan kaynaklanan zararda.
İşte test-dr.com bu noktadaki çelişkiler yumağını, Gordion kördüğümünü,açmaya önelik bir çabadır. Bu düğüm kesilmeden açılabilir mi, bireysel değil toplumsal olarak açılabilir mi bilinmez ama elden gelen de esirgenmez.Sloganımız açık: Balık bilmezse halik bilir.
Bilgiyi derleyip, toplayıp dah bir üst düzeyde işleyerek hizmet vermeyi gerekli gördüğümüz alanlar ve gerekç:elerimiz ise müteakiben aktarılmaktadır.

Bilgi eksikliğinin bizi maddi kayıplara uğrattığının algılanmaya başladığ olarak algılanacağı alanlar özellikle sosyal devletin normal durumda vatandaşına geniş ölçüde yardımcı olduğu alanlardır.
Bunlar bellidirler:Sağlık, eğitim ve adalet. Bu konularda bireye gereken desteğin devletçe verilmesi, verilebilmesi o devleti sosyal devlet yapar. Sosyal devlet ise zora yürümektedir.
Sosyal devletin olmazsa olmazları vardır. Kaynak gereksinimini sağlayan olmazsa olmazları: Bunlar yeterli veya yeterliye yakın tarımsal üretim, tarım sektöründe çalışan nüfusun toplam nüfusa göre %10 dolayında olması, bu oranı destekleyebilir enerji üretimi veya enerjinin satın alınarak sağlanması, akılcı toplumsal işbölümü içerisinde nüfusun %90 dolayında bir kısmının çalışabildiği kurumların varlığı ve tüm bunların harmoni içerisinde uzun vadeli planlarla yürütülebilmesini sağlayan demokratik yönetim.
Bu sayılan koşulların global olarak sağlanabilmesi giderek zorlaşmaktadır. Bu koşullar altında sosyal devlet olma başarısını uzun yıllardır sürdürebilen toplumlar bile idealden ödün vermek zorunda kalırken, bu kervana yetişmek isteyenlerin işleri daha da güçleşmektedir.
Sıkıntıları önceden görmek ve onlara karşı hazırlıklı olmak olasıdır. Sosyal devleti sıkıntıdan kurtarmak, varlığını globale yayılır şekilde sürdürebilmesini sağlamak uzun vadeli, nesilden nesile uzanan, düşünme ve planlama gerektirir. Öte yandan uzun vadeli düşünmek çoğu insanın kaçındığı bir tutumdur. İnsanoğlu Cehennem'in kapısının önüne gelmeden kedisini Yaratan'ı tanımamaya tarihsel bir eğilim gösterir. Bu bedenin ruha karşı gösterdiği baskınlıktandır.
Ruhu yüceltmek ve baskın kılmanın olmazsa olmazı ise beden-ruh bütünleşmesinin her ikisinin de sağlığıyla sağlanmasıdır. Burada umar eğitimdir. Sağlığı dışlamaksızın bütünleşmeyi amaçlayan beden ve ruhun birlikte eğitimi.
Bunların kitlesel nitelik kazanmaları adalet olmaksızın olamaz.
Tüm bunlar da sosyal devletin yaşaması için hizmet verdiği alanlarda hizmet almasını gerekli kılmaktadır. Ucuz ve kaliteli hizmet.
Bedeli birey ve toplumca, hizmet veren ve hizmet alanca paylaşılarak ödenen ucuz ve kaliteli hizmet.
İşte test-dr.com'un vizyonu bu hizmeti üretenler arasında olabilmektir.
ok Kişilerin de kurumların da yaptıkları ve yapmak istedikleri olur.
Keza bunları neden, nasıl ve ne zaman yapacaklarına ilişkin düşünceleri olur.
İnsandır inançları ve değerleri olur. Kurumdur insanlardan oluşur.
İş yaşamı çoğu kez bunlar arasındaki çelişkilerin çözümlenmesi ve çözülmesidir.
Düşünülenler ile yapılabilenler hiç de aynı değildirler, zeytinyağı yoğunluğundaki bir sıvı içinde yüzülemez. Aselsan'ın stili ortadadır.
Test-dr. olarak geriye, geçen 10 seneye baktığımızda bu çözümleri bulamadığımız ortada. Bu durumun yapmak istediklerimizin yanlış olduklarından kaynaklanmadığı düşüncesindeyiz ve kesikliklerle de olsa sürdürüyoruz.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      VİZYON ve MİSYON
Vizyon, misyon ve startup
Wikipedia/Tr
Ayırd
Kigem
Aselsan
      SÖZLÜKLER
TDK Büyük Türkçe Sözlük
İng.-İng. Tıp Sözlüğü
Wikipedia
      EVDE SPOR
En Yararlı Hareketler
      ÇOK GEREKLİ SİTELER
Türk Telekom Rehberi
Valilikler
TOBB
T.C. Kimlik Numarası
e-Devlet Kapısı
      ÖĞRENCİ E-DEVLET
MEB
YÖK
ÖSYM
MHRS