Testler Sağlık Egitim Yazılım Ticaret Tarım Yazılım
ilt
uye
Google PageRank Checker
EĞİTİM MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ
ok
Sağlık varlıkla ve bireysel varlık toplumsal varlıkla kupledir, bunlardan birisinin nitemsel varlığı diğerinin nitemsel var- lığını etkiler. Eğitim ise bunların hepsinin nitelik ve nicelik- lerinin artırılmaları sürecidir, bu sürecin bir parçasıdır ve bunların tümüyle kupledir.
Eğitimin yukarıda söz edilen niteliği onu toplumsal açıdan zorunlu kılar, ancak bizim gibi toplumlar için daha akut bir durum da söz konusudur: Yaşam (dar / düz anlamda varlık) ve sağlığımızı sürdürebilmemiz için dış ödemeler dengemize özen göstermemiz mutlaka gerekmektedir ve bunun da zorunlu yönü eğitim ve öğretimle toplumsal üretimi/katma değeri artırmak üzerinden geçmektedir.
Eğitim etkin olarak yapılabilmek için zamanında, yerinde ve tüm etkilenen organlara hitap ederek, onları etkin kullanarak/kullandırarak yapılmalı- dır. Bireylerin değişik özgeçmişleri ve gelecek algılamaları bu işlemin bireysel yapılmasını gerektirir. Bireysel eğitim ise en gelişmiş toplumların bile ödeyemeyeceği düzeyde harcama gerektirir.
Bugün için gelişmiş toplumlarda uygulanan model öğretici başına 12-20 öğrenci, etkin sistem ve geniş ölçüde labo- ratuar olanaklarından yararlanma olarak özetlenebilir. Bu kümenin her bir öğesi de geniş ölçüde bilgisayar deste- ğinden ve/veya Internet olanaklarından yararlanmakta- dır ancak yalnızca bilgisayar ve Internet öğreticinin yerini tamamen alabilmiş değildir.
Uzun vadede de bu asimtotik değere erişim pek beklenmemelidir. Gerek ögreticinin bir insan olusu nedeniyle öğ- rettigi diğer insanlarla kurmayı başardığı bağlar ve sergi- lediği esneklik; gerekse öğrencinin aynı zamanda sosyal bir varlık olduğunu yaşayarak öğrenmesi gerekliliği bizleri bu mekanik asimtottan uzak tutacaktır.
Denge noktası , toplumun gelişmişlik düzeyi ve ödeme gücüne bağlı olarak, kişi başına bilgisayar kullanımının a- simtotik olarak bire yaklaşması ve bu donanımın bugün künden çok daha etkin yazılımlarla desteklenip yine pay- laşılan bir öğretici dentimindealtında eğitimde etkin olması olacaktır denebilir.
Bu gerçek bir çok toplumda olduğu gibi toplumumuzda da uzun süre önce görülmüş ve bu yönde adımlar atıl- mıştır, adımlar sürdürülmektedirler de. İki hususta eksik- liğimiz göze çarpmaktadır:
1: Kurumlar aradı koordinasyon ve işbölümü;
2: Ögrencinin interaktif çalışabilme olanağı.
Birinci husus bizim erisimimiz disindadir, eğitim politikaları karar verenleri düzeyinde girişimler gerekir. Bu sayfa- larla amaçladığımız öğrenciye yeteneğine göre etkileşimli bir çalışma ortamı sunabilmektir. Eğitimin pratik amacı toplumsal işbölümü içerisinde, eğitilen kişi çalışma çağına geldiğinde, boş olacağı düşünülen bir pozisyona kişiyi hazırlamaktır. Bu şekilde kişi toplum için elinden gelenin en iyisini yapmış olacaktır. Test-dr. Bu amaca yönelik katkı sağlayabilir olmaktan uzaktır.
Biz uluslarası eğitim normları içerisinde olan konuları birer birer konuyu kapsayan test sorularının çözülmeleriyle anlaşılır hale getirmek, anlaşılmalarını sağlamak için çaba harcadık. Konuyu soruların çözümleri sırasında anlatmaya ve öğrenciyi erişebileceği en üst noktaya çıkabileceği merdivenlerin önüne eriştirmeye yönelik emek verdik.
Bir konuya ilşikin sorularımız konunun tümünün anlaşılmasını sağlamaya yöneliktirler. öğrencinin yeteneğine göre basamaklama da yapılmıştır. Daha geç anlayan öğrenciler için, sorunun zorluğuna göre değişen sayıda, bir dizi yadım seçeneği sunduk. Bu şekilde çözüm için geçilmesi gerekli olan yol üzerinde kişiye göre değişen sayıda bakılabilecek işaret tabelaları koyarak yönlendirme yapmaya çalıştık.
Tabi öğrenim halkalarının birinden diğerine geçmeköğrencinin bir önceki halkada ne denli başarılı olduğunun eşitlik, eşit haklara sahiplik, ilkesi içerisinde sınanması ile yapılmak durumundadır. Okulları yöresel değişiklik gösteren ülkemizde bu sınama her adayın tüm adaylar için hazırlanan ek bir veya bir kaç sınavdan geçmesi ile yapılagelmektedir.
Toplumsal işbölümünün tamamlanamamış olması ve biraz da gelişmiş ülkelere göre daha hızlı olan nüfus artışı her bireyi olabildiğince üst düzey eğitim alma isteğine yönlendirmektedir. Böylece de amaç sınav kazanmak haline dönüşmektedir çünkü sınav kazanmaksızın bir öteki halkaya geçmek olanaksızdır. Bu gerçeği de dikkate aldık ve sınava hazırlanmayı, sınav koşullarına basamaklı olarak yaklaşarak daha kolay hale getirmeye çalıştık. Böylece hem konunnun anlaşılmasına hem de sınava hazırlık yapılabilmesine yönelik sonuç verebilir hizmet sunabilmiş olduk.
Sitemiz konu anlatımlarının Internette bulunabileceği konularda konu anlatımına yönelik bağlantılar vermekle yetinmeyi eğlemiştir. Bazı konuları doğrudan biz de anlatmaya yönelik bir gereksinme algıladık ve bunu yaptık. Yine kişinin yetenek ve isteklerine göre ona seçim olanakları sunarak konu anlatmaya özen gösterdik.
Yine önemli bir husus da konuyu anlamanın yanında soruyu pratik reçetelere sahip olarak olabildiğince çabuk çözebilme becerisidir. Sınav süresi her bir sorunun çözümünü en kısa yoldan bulmayı ve en kısa sürede gerçeklemeyi zorunlu hale getirmektedir. Anlamış olma veya çözebilir olma değil en kısa sürede çözebilir olma ön plandadır. Soruların çözümünde reçeteler uygulamaya ve kısa yolar denemeye ilişkin bilgileri de sizlere aktarmaya çalıştık, bunun için ek çaba harcamak zorunda kaldık.
Sitemizi kullanarak konuları birer birer anlayacağınıza ve sonuçta sınavda başarılı olabileceğinize yönelik inancımız tamdır.
Başarılar dileriz.
Başarınız ülkemizin ve yerkürenin rahatlaması anlamlı olacaktır, yönteminizden bağımsız başaılar dileriz.
ok "İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir." der Yunus. Bunu da "Kişi kendini bildi, bildi Dünya halini." diyerek gerekçelendirir.
Gerek kendini, gerekse Dünya'yı bilmek kolay değildir, utopyadır. Ben daha bu düzeyde bir bireye rastlamadım.
Öte yandan insan vücudu bir bütündür. Bir zamanlar küçülen bedenler üzerinde büyüyen kafalar tutmamış, bedenin büyümesi ve kafanın küçülmesi daha çok söz konusu olmuştur.
Rahatlık gevşetir ve de gevşeklik zayıflatır, büyüyen bedenler de eğer eğitimden geçmedi iseler eski bedenlerin güç ve dayanıklılığından uzak kalmış durumdadırlar.
Oyun beden eğitiminin temeli, arkadaşlık sosyalliğin temelidir. Bilgisayar başında bilgisayar manyağı oturmak eğitim bile sağlasa kişiyi kişilikten uzaklaştırır. Alim etse de arif edemez.
Her iki kaynaktan da yeterince ve gereğincce beslenmenizi öğütleriz. Kurulacak sistemler de buna uygun olmalıdırlar, kurulmalarını sağlamaya gücümüz yetmez.
Ve belki de sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kadrolaşmanın, kurumsallaşmanın bir kolayını bulacağız, kim bilir.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      TEST
ModernEducation
MEOn-Line
ÇağdaşEğitim
MEB
ÇEAnlayışı
      SÖZLÜKLER
TDK Büyük Türkçe Sözlük
İng.-İng. Tıp Sözlüğü
Wikipedia
      EVDE SPOR
En Yararlı Hareketler
      ÇOK GEREKLİ SİTELER
Türk Telekom Rehberi
Valilikler
TOBB
T.C. Kimlik Numarası
e-Devlet Kapısı
      ÖĞRENCİ E-DEVLET
MEB
YÖK
ÖSYM
MHRS