Testler Sağlık Egitim Yazılım Ticaret Tarım Yazılım
ilt
uye
Google PageRank Checker
TARIM MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ
ok
Tarım eski bir yaşam uğraşıdır. İlk toplulukların avcı olduğu ve tarıma geçişin pek de eski olmadığı söylenir ama bu konudaki söylemler sonuçta savlamalardır ve tarımın, hangi evrimsel aşamada ruh ile kaynaştırılarak bu vasfı aldığı tam olarak bilinemeyen, insan kadar eski ve ona bir şekilde öğretilmiş bir sanat olduğunu savlayan söylemlerle eşdeğer de olabilirler.
Tarım üç ilkeyi mutlaka gözetmeyi gerektirir:
1.Topraktan gelen toprağa dönmelidir, yüzeye olabildiğince yayılarak dönmelidir.
2.Tohum bulunmadan tarım olmaz, seçimi ve islahı önemlidir.
3.Su ve doğru sulama olmaksızın tarım olmaz.
20. yüzyıl başından özellikle 2. Dünya Savaşı ardından hızla artan insan nüfusu tarımı etkilemiş ve zorunlu ve de sorunlu bazı değişiklikler getirmiştir.
1.Tarım makineleşmiştir.
2.Sulama, insan eliyle sulama giderek olanaklılaşmış, yaygınlaşmış ve katkılılaşmıştır.
3.Yetersiz kalan doğal gübre yerine giderek daha fazla suni gübre kullanımına başlanılmıştır.
4.(Genetik) özellikleri değiştirilen tohumlar kullanılmaya başlanılmıştır.
Tüm bunlar artan nüfusa koşut zorunlu olmuşlardır, birlikteliklerindeki sorunlara değinmenin de, açlığı ve susuzluğunu giderme zorunluluğu vadesinde düşünmeye mahkum olan insan için, fazla pratik bir anlamı yoktur. Konvansiyonel tarım global beslenme için yeterli ürün üretemez.
Ancak günü düşünmenin bedelinin ağır olacağı da hemen hemen, eğer yeni teknolojik buluşlarla beslenmeye devrimsel katkılar söz konusu olmazlarsa, kesindir. Bu şekilde salma sulama + hibrid tohum + suni gübre ve ilaçlama üçlemesinin ellerinde toprak artan nüfusa koşut gerekli ürünü verebilmektedir ancak ömrünün de 80-100 sene gibi bir toplumsal yaşam olarak oldukça kısa vadeyle sınırlanmakta olduğu da söylenmektedir.
Her halü kârda toprağın verdiği birim alan başına ürün bir yerde doyacak ve sabitlenecek, nüfus ise artış isteğini sürdürecek ve ürün bir noktada yetersiz hale gelecektir. Bu, zamanda ne kadar ötelenirse çözüm de o derece zor olacak ve sonuç felaket olmaya yönelebilecektir.
Burada akılcı tutum olabildiğince büyük birimler halinde elde bulunan toprağı olabildiğince uzun vadeye yönelik olarak işlemek, işleme olasılıklarını ve maliyetlerini irdelemek olmalıdır. Bunun, bunu başarabilenlere, zaman kazandırma ve olası felaketlerden ilk elde etkilenmeme olanağı sunması beklenebilir. İlk elden etkilenenlerin haksız saldırı olanaklarına karşı koyabilecek güce sahip olmak kaydıyla beklenebilir.
OLASI ÖNLEMLER
1. Edim, Ekim, Bakım ve Hasat, Biçimine Yönelik önlemler Toprağı uzun vadeyi hesaba katar biçimde kullanabilmek için yukarıda sayılan 4 güncel değişiklikten yalnızca gübreleme stili üzerinde bir nebze oynama şansı görülebilmektedir. Her ne kadar artık kullanılan tohumlar atılacak gübre ve kullanılacak ilaçlama ürünleri üzerinde belirleyici olmakta ve tüketimi özendiren yan koşullar kısa vadeli düşünmeye yönlendirir özellikli olsalar da, gübreleme konusunda daha özenli bir tutum sergilenebilir.
Doğal gübreleme açısından bakıldığında belli başlı 3 sıkıntı gözlenebilir:
a. Hayvan sayısının yetersizliği.
Günde kişi başına ½ kg süt tüketilen 70 milyonluk bir ülkede günde 35 milyon lt. Süt üretilmelidir ve bunun için 20 milyon büyükbaş hayvana gereksinim vardır.
Bu miktarda büyükbaş eğer ahırda ve yem verilerek besleniyorsa, serbest otlamıyorsa, 70 milyon dönüm arazi gerektirir. Elde edilen doğal gübre de 100 milyon dönüm, hayvanların beselenmelerine ayrılan alanın 1.5 katı, arazinin gübrelenmesi için kullanılabilir.
İnsan başına, tahıl , sebze ve meyve vb. için ek olarak 3 dönüm kadar daha arazi gerektiği düşünülürse gürelenmesi gereken toplam arazi 200 milyon dönüm üzerindedir.
b. İşlemsel zorluklar.
Doğal gübre uygulaması zor olan bir üründür. Kokar, bulaşır görüntü olarak kirlilik oluşturur ve erlenmesi, taşınması atıldığı arazi üzerinde yayılması gerekir. Miktar eğer yaş gübre söz konusu ise dönüm başına 2 ton kadardır.
Suni gübre atıldığında ise dönüm başına 15 kg dolayında uygulama yapılır.
c. Alım gücü.
Doğal gübre uygulamanın ürüne kattığı özellikler hem ilk bakışta belli olmamakta hem de tüketici içinde bulunduğu gelir kısıtlılığı+harcamalar yeğlemesinde doğal gübre ile yetiştirilen ürüne %10'dan daha fazla bir eder ödemeye yönelememektedir.
Test-dr.com bir web sitesi olarak bu konularda verebileceği bir hizmet algılayamamaktadır.
2.Organize tarım/üretim.
Gelecekte tarıma getirilmesi zorunlu olan bir husus organize tarım kavramıdır. Bu idealde , bilgi teknolojilerinin de desteğiyle, elde edilen tüm ürünün zamanı geçmeden ve doğru ederle satılabilmesine elveren bir üretim biçimi olarak düşünülebilir. Gerçekte, bir yan koşul olarak da, taşımacılık payının olabildiğince azaltılması da düşünülmelidir.
Organize tarım bir yandan her ürüne olan yıllık talebin bilinmesi, diğer yandan da yıllık üretimin bu bazda gerçeklenmeye çalışılması anlamına gelir. Yıllık tüketimin tahmini isanların alışkanlıklarının eğişmediği veya çok yavaş değiştiği varsayımı ile geçmiş yılların tüketim ortalamalarına yapılabilir. Daha üst düzeyde ise tüketici birlikleri kurularak her ürüne ilişkin gelecek yıl taleplerinin önceden belirlenmesinin fiyat olarak cazip hale getirilmesine yönelineblir.
Yıllık üretim ise ekilen alana ve bu alandan elde edilen verime bağlı olarak değişecektir. Verim üzerine etki yapan bir çok faktör bilinebilir iken iklimin, hava koşullarının, geleceğini ürün süresi olan 3-7 aylık kestirimlerle yapmak olası değildir.
Ekilen alanlarda ise genelinde bir önceki sene verilerine dayalı olarak oldukça büyük hatalar yapılabilmekte ve sonuçta oldukça büyük zararlarla karşılaşılabilmektedir. Bu bakımdan hangi miktarda alana hangi ürünün ekildiğinin bilinmesi, anında bilinmesi, bu zararları önlemeye yönelik bir önlem olarak altyapı açısından olanaklı kılınmalıdır.
Bu tür bir girişimin sitemiz tarafından başlatılması düşünülmektedir. Kabul görüp destekleneceğini umarız.
3.Tohum ve damızlık islahı.
Bu konularda, özellikle damızlık hayvan ve hayvan islahı konularında kurulaak veri tabanlarının çok yararlı olabileceğini düşünen sitemiz yakında bu tür girişimler başlatmayı düşünmektedir.
ok Tarım nüfusu beslemek içindir, Dünya yüzeyi sabit, nüfus eksponansiyel artar olunca sorun çıkabileceği de açıktır.
Tarım doğa koşullarına sıkı bağlıdır. Bunların yönetimi kimin elindedir sorusuna her bireyin uzlaşacağı bir yanıt vermek zordur, ama bunların insan eliyle olumsuza yönelebildikleri gözlenmiştir.
İnsan eliyle değişen iklim açıkça görülebilmektedir ama toprağın da değiştiğini görebilen gözlerin sayısı sınırlıdır ve toprak görülen yandan renk değiştirmiş, görülmeyen yandan ise içerisindeki karbon miktarı azalmıştır.
Fukuoba tarımı ölçekli yapılabilir mi bilmek zor, permakültür tasarım süresi uzun, bu süre içerisinde dayanmanın zor,bilinmeyenlerin bol olduğu bir stil.
Pulluksuz tarım ise toprağı derin yaralamayan, yüzeyden 10-15 cm. derinlikte işleyip de içerisindeki bakteri vb. canlılara yeniden fırsat tanır bir yöntem olarak düşünülüyor.
Burada da maliyet açısından ölçekbüyük olmalı, ülkemizde var olan 50 dönüm ortalama çiftçi başı arazide maliyet ulluk kullanımına göre yüksek.
Elden pek bir şey gelmiyor, belki de sizlere daha iyi hizmet verebilmek için kadrolaşmanın, kurumsallaşmanın bir kolayını bulacağız, kim bilir.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      PULLUKSUZ TARIM
Wikipedia
RegInt
No-Till
TarımOrmanDergisi
PermakültürPlatformu
      SÖZLÜKLER
TDK Büyük Türkçe Sözlük
İng.-İng. Tıp Sözlüğü
Wikipedia
      EVDE SPOR
En Yararlı Hareketler
      ÇOK GEREKLİ SİTELER
Türk Telekom Rehberi
Valilikler
TOBB
T.C. Kimlik Numarası
e-Devlet Kapısı
      ÖĞRENCİ E-DEVLET
MEB
YÖK
ÖSYM
MHRS