Ticaret sözcüğünün öz Türkçesi alışveriştir ve anlamı da karşılıklı ve gönüllü mal ve hizmet değiş tokuşudur. Temel olarak, hangisinin zamanda daha önce yapıldığı bilinmese de, şu tür edimler bu kapsamda düşünülebilirler:
*Bir malın kendi gereksiniminden fazla miktarda elinde bulunduğunu saptayan kişinin o malı ona gereksinimi olan birine karşılığında başka bir mal vermesi koşulu ile vermesi.
*Bir mala gereksinimi olan kişinin onu elinde fazlası ile bulunduran birinden karşılık olarak başka bir mal vermek koşulu ile alması.
*Kendi olanakları ile başaramayacağı bir işi başka birinden aynen ya da benzeri bir emek kaşılığı emek cinsinden yardım alması.
*Kendi başına ya da ailesinin yapması durumunda sıkıcı ya da zor nitelik kazanan bir işin imece yani karşılıklı ortak katılımla yapılması.
Zaman içerisinde tutulan bir malın ortak takas birimi olarak kullanılmasına, oradan mal olarak karşılığı olan paraya geçilmiştir.Nüfus ve üretimin artması karşısında karşılıklı para dönüşüm geçirmiş, giderek bir karşılıksız olması olası bir kağıda dönüşmüş olmasına rağmen varlığını sürdürmüş ve zamanla takas işlemi de cep telefonları aracılığı ile Internet'ten yapılabilir hale gelmiştir. Iade-iadeyi kabul ve iade durumnda geri ödemeya yapılmasının gerek alıcı gerekse satıcı tarafından kabullenimesinin sağlanması ve taşımayı sağlayan kargo firmaları+kuryeler ile de iş modeli büyümüş, çok kısa sürede devler oluşturmuştur. Ağustos 1994'de bir CD satışı ile başlayan elektronik ticaret bugün trilyon $ boyutuna ulaşmıştır ve Amazon ve eBay pazarın devleridirler.
e-Ticaret'in tutulmasında zaman azlığı karşısında alışverişini dilediği saatte yapabilen müşteri kadar, fazla el değiştirmeden, depodan-depoya dolaşmayan malın neredeyse ilk elden müşteriye gelmesinin sağladığı ucuzluk da önemlidir. Karın 9/10'unun ticaretde olması ancak malın elden ele dolaşması sonucu olabilir. Gerek risk gerekse ticari sır denilen nesne başka türlü bu oranın tututnması için yeterli olamazlar.

Özellikle ulusal işbölümünü başarı ile tamamlayamamış ülkeler de aracı sayısının yüksekliği küresel ölçekte bu ülkelerin iflasını zorlar boyuta yönelmiştir.
Dünya üzerinde bugün Big Commerce, Drupal Commerce, Magento, Shopify, WooCommerce, 3dcart vb. küçük web üzerinden pazarlama yapan firmalara hizmet veren, onlara gerek fatura vb. bürokratik işlemlerde gerekse site oluşturma ve performans değerlendirmesi gibi teknik konularda yardımcı platformlar vardırlar. Örneğin https://en.wikipedia.org/wiki/Drupal_Commerce bir açık (kod) aynak topluluğudur.
Söz edilen türden platformlar aşağı-yukarı benzer şekilde ülkemizde de bulunmaktadırlar. Hizmet vermek için çağdaş donanımla yeni pazara atılanların karşılarında pazar koşullarına adapte olmuş devleri bulmaları, hem pazarın hem de hizmet sağlayıcının çağdaş normlardan oldukça uzak olaları nedeniyle devlerin yanında pazarı da bulmaları sürpriz olmaz. Yine de çıkmadık canda ümit vardır diyerek koşunun yalnızca izleyicisi olmak yerine kenarda ısının bir potansiyel katılımcısı olmakta yarar olduğu düşünülebilir.
e-Ticaret yapar duruma gelmek için önce "ne satarım", "nasıl sağarım" ve "kime satarım" sorularının yanıtlanmaları gerekir. Gerek çalışan sayısı, gerek elde bulunan mal miktarı düşünüldüğünde bir "niche" dar-alan pazar düşünülmelidir. Örneğin kedi maması pazarlama, cilt bakım ürünleri pazarlama vb. bu kapsamda düşünülebilirler. Stil önmelidir çünkü bir dizi çanta taşıyıp ürün pazarlayan kişi arasında geçmiş günlerde vefat etmiş "Burhan Pazarlama" başarısını stiline ve tabii babadan görmüş olmaya, bu durumun oluşmuna kaktı sağladığı stiline borçludur.
Test-Dr. olarak bu alanda neler başarabileceğimizi zamanın oluşturacağı koşullar belirleyeceklerdir, sanat satarak para kazanmanın en sağlam yolu sağlayıcının da kendisi olmaktır ve bizim dağarcığımızda bu şimdilik yoktur.
Alanın taşıdığı kazanç potansiyeli karşısında hasbelkader karşımıza çıkan/çıkacak olan iyi niyetli kişi ve guruplarla kavram geliştrme ve düzenleyerek uygulama konularında işbirliğine içtenlikle talip olmamz da doğaldır.

v>