Testler Sağlık Egitim Yazılım Ticaret Tarım Yazılım
ilt
uye
Google PageRank Checker
EZOTERİZM VİZYON ve MİSYONUMUZ
Ezoterik, gizli-yalnızca bir gruba aidiyeti olanlara has demektir, has olan da bilgidir. Mal ola idi mutlaka dağılırdı. Haa bilgi dağılmadı mı? O da dağıldı ama oldukça geç, mal mutlaka çok daha çabuk dağılırdı.
Var olan bu bilginin kaynağı nedir? Gerçekte tüm bilgilerin tek birkaynağı vardır, ama geldikleri yola göle biraz da eğilip-bükülüp yamulabilirler. Malum bilgi ışıktır ve ışık da yolda kırılır. Serap denen bunun sonucudur.
Evet ezoterizmin sermayesi bilgidir ama bilim değildir. Bilim ezoterik bilgileri kabul etmez, onun yöntemleri kulanıarak elde edilmemişlerdir. Bilim insanlarının oldukça önemli bir çoğunluğu ezoterizm ile iç içedirler, hatta rönesans böyle başalmıştır ama ezoterik bilgi bilim değildir.
Ezoterizm Allah sözü de değildir, Allah peygamberler üzerinden gönderdiği bilgilerin saklı kalmalarını arzuamamıştır. Yalnızca Harut-Marut aracılığıyla gönderilen bilgiler kısmen saklanmılardır. Bunların zarar amaçlı kullanılmaları da yasaklanmıştır. Allah var ise bu sav doğrudur, kimse var olan bir Allah adına yalan söylemeye cesaret edemez; söylese de başarılı olamaz. Allah yok ise sözü de yoktur ve sav her halü karda doğrudur.
Ezoterizm içerisinde kısmen bu tür bilgiler de tabii vardırlar, ama zaman sap ile samanı karıştırır. Zaman değil de belki esen rüzgar karıştırır.
Peki işin dinamiği nedir, gelişme nasıl olmuş olabilir? Bunun için biraz sabır.
İnsan anlamak ister, yerleşk düzende rahatı yerinde ise özellikle anlamak ister. Maslov Piramidi böyle söyler. Rahatı yerinde değilse de rahata erişmek için bir şeyler yapmak şster; eli kolu taş dolu değildir, yapar da.
Ek olarak bazıları da dönen tekere çomak sokmak isterler, yaradılışları böyledir. Bunlar azınlıktadır ve bu sayılan 3 neden insanın bilgiye el uzatmasına neden olmuştur.
Gereksinme babında da bu eylem çok önceleri başlamıştır, şamanların yaptıkları budur. Özellikle hastalığa em aramışlardır.
Hiç bir din insana tam olarak anlayacağı şekilde neden ve niçin burada olduğunu ve yaşamın üzerine kurulu olduğu doğa yasalarını tam olarak öğretmemişlerdir. Dinlere göre yapılan sınav bir anlama ve bilme sınavı değil, bir kişilik-bir söze sadakat sınavıdır. Bu uğurda öğretilenlerin bile yok edildikleri olmuştur.
İnsan da bilgi ile ne tam olarak tatmin olmuştur, ne de tam olarak rahata erişmş ve mutlu olmuştur.
Bilgi insanı yok oluşun eşiğine getirmiştir ve dinlerin öngörümü de budur.
Şeyhi'nin Harnamesi de Goethe'nin Faust'u da çöküş öngörürler. Ve artuk bilim de çöküş öngörmektedir. Kaygı yoktur, öngörümde kaygıya yer yoktur.
Kalanlar için şimdilik yalnızca sabır önermekle yetiniyoruz, sabırla koruk altın helva olur.
"La rehatü fit Dünya." denmiştir, mutlak mutluluk bu dünyada pek de erişilebilir bir durum olacağa benzemiyor. Ancak gerçeğin anlaşılması olursa din-ezoterizm-bilim üçlemesinin doğru sentezi ile olur. Bu yolda karınca kararınca yaptığımız şeyler var, ve bunların da arkasındayız: Doğa ve Kuran
Üstteki yazılardan oluşan resmin sağ altköşesi bizim gibi artık bu işin zamanı geldi diyor. Zamanı gelmiş de olsa söylenenler ya da söylenmesi gerekenler yüzyıllardır kemikleşmiş üçlemenin her birindeki anlayışa ve oluşmuş statüko'daki çıkarlara ters düşmek durumunda ise çözüm yalnızca sabır olabilir. Statüko tamamen kötü niyetli değil, hatta gerçek kötü niyetlileri oldukça küçük bir azınlık, ama cisimlerin de beyinlerin de ataletleri vardır.
Tahminimiz biz sabırla anlatacağız, gelişen olaylar da haklılığımıza vurgu yapacaklar; aksi halde zaten yanlış yoldayız.
Okurumuz aynı zamanda tanığımız da olacak. Tanıktan ötesi olmak isteyenin edebi elden bırakmamasını rica ederiz. Kimseyi kınamadık, kimsenin de bizi ağır kınamasını istemeyiz. Cehenneme giden yolun kaldırımları iyiniyetle döşenmiştir denir, sanmıyorum ama cehenneme de gitsek hep iyiniyetle ve iyilikle kalalım.
Hatamızın ortaya çıkarılmasından ise ancak memnuniyet duyarız. Yanlış konumun iyiniyetle ilgisi olmaz.
Ezoterizmi anlatırken doğal olarak her ezoterik guruba değineceğiz. Grupların kendilerine has gördüğü sırlara da değinmeyeceğiz tabii. Men dakka dukka hoş değil, biz kapıyı hoş çalmaya çaba harcayacağız.
Resimdeki yazılar gereçkte bir kitabın dört farklı yerinden kırpıntılardır. İlk evrede öğreti belli özellikler taşıyan belli kişilere kapalı olarak yapılmaktadır. Burada amaç bu öğretilerin yanlış yollarda yanlış amaçlarla kullanılmasının engellenmesidir.
Neden açıktır, taa şamanizmden beri bilgi doğa üstü dediğimiz varlıklardan elde edilmektedir ve bu varlıkların da iyisi-kötüsü vardır. İş kötüye kaydımı ipin ucu da elden kaçar. Daimoniondan söz edilirken mutlak niteliklerinden değil, değişik uçtan değerlendirenlerin nitelemelerinden sözedilmiştir.
Esas Yaraıcı kötüyü engellememiştir. Bu engelleme gücünün olmayışından değil sınavın niteliğindendir.
Öngörümlere bakıldığında Kutsal kitaplardan Kuran insanların yolu şaşırmaları sonucu bir karşılık olarak kıyametten söz eder.
Tevrat ve İncil'in güncel yorumlarında bir Mesih beklentisi, bir tamamlanmamış işi tamamlayıp insanlara gerçeği öğretecek ve onları kısa süreli de olsa doğruya yönlendirecek bir varlık beklentisi vardır.
İslamın güncel yorumunda bölünmüşlük vardır, bazıları Kuran'da Mesih^ten söz olmadığını savlar, bazıları ise ya gerçek ya da öncekilerden esinle düzenlenmiş hadislerden Mesih ve Haz. İsa beklentisinden söz ederler.
Rönesans, özellikle Bacon, inanın yaptığı hataların karşılığı olarak son uçta gerçeği blma beklentisini yansıtır.
Tüm bunları irdeleyeceğiz, bekleriz efendim.
ZİYARETİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ; YARARLI OLDUĞUMUZU UMUYORUZ.
BİZE isoger1@hotmail.com HER ZAMAN YAZABİLİRİNİZ.
...
© 2015 , İsmail GERMAN. HER HAKKI SAKLIDIR
PLEASE PREFER GIVING LINK IF THAT SUFFICES

      EZOTERİZM
Wikipedia
Esoteric Philosphy
SimpleWikipedia
YouTube
Medium
ScienceDirect
AmsterdamHermetica
WesternEsoterism
UniAmsterdam
Brill
Cambridge
GoogleBooks