Önce geceleri geç vakitlerde bile uykuya yeğlediğimiz çalışmanın bir gerekçelendirilmesinın doğru olduğunu düşünüyoruz:
Yaşam dinamiktir toz da getirir, bez de. Bezi düzgün kullanamayan toz içerisinde kalır. Toz içerisinde kalan elinde bezi olandan paylaşım talep eder. Karınca her ne kadar ağustos böceğini kovmuş ise de pratik yaşamda bu kolay değildir ve paylaşım gerekir.
Paylaşımın en iyisi de proaktif olanıdır, olası gelişmeleri öncelerden sezerek toplumsal ölçekte önlem alınmasını sağlayabilenidir.
Çok gecikme durumunda kişi ve birlikte olduğu gurup en yakın yeme uzanan balık örneği sonunda zokaya uzanır durumda kalır, artık yapılacak pek bir şey yoktur.
Gecikme henüz zıvanadan çıkmış ölçeğe varmamış ise öngörü sahiplerinin gecikme eğimi gösterenlere bir tür yollu-yordamlı uyarıları hem farz hem de sadaka ve hem de bireysel önlem olur. Uyarı amacına erişemez ise öngörüm sahibinin de mağdur olacağı açıktır.
Zamanında uyarının başarısına ilişkin yol aradığında dikkat edilmesi gereken özlü özler arasında 2 tanesi önemlidirler:
1. Kişi kendini bildi, bildi Dünya halini.
2. Sen seni bil sen seni ...
Birinci söz Yunus Emre sözüdür, pek de şekil değiştirmemiştir.
Ikinci söz Hacı Bayram şiirinden alıntıdır ve halk arasında giderek "ense patlatmaya" indirgenmiştir. Halk için "etrak-ı bi idrak" denilmesi bir anlamda %100 haksızlık da değildir.

Yani kişinin akılcı uyarılara kulak vermesi ve gereğince davranması ancak kendini ve akabinde çevresini doğru tanıyıp değerlendirmesi ile olasıdır. Bizim gibi aile ve akrabalık-hemşehrilik bağları güçlü toplumlarda bu daha zor olmaktadır. Tanıma ve tanınma normalde zor karşısında olur. Bu nedenle şair "Bir sen alt-üst ettin okyuanusumu, Dipte uyuyanı yüze getirdin." demiştir.
Kişi ve kişilik genetik kod üzerine bir dizi yaşanmışların etkisi ile oluşan karmaşık olgulardır. Bilinmesi yaşamın değişik boyutlardaki izdüşümlerinin kişi bazında irdelenmesi ile olur görülmektedir. Konu klasik zamanlardan beri üzerinde çalışılmış bir konudur ve elde edilen bilgi de giderek daha başarılı olabilmektedir, tam başarı uzaktır.
Kas tiplilik-deri tiplilik vb. dışarıdan görünür özellikler fikir verirler ancak kişiliğin ve kişilik bozukluklarının anlaşılması bugün çağdaş testler aracılığı ile yapılmaktadır. Bu konuda uzman bir kişinin şu an aramızda bulunmayışı bizi test seçiminde ve sunumunda özenli davranmaya ve kısıtlılığa zorlamaktadır. Bu handikapı kısa sürede aşabilmek umudu ile basit testler sunarak yardımcı olabilmeyi merdivenimizin ilk basmağı olarak düşüneceğiz ve bu arada bu testlerin 30-40 sorudan oluşan bütünlüklerini gözden kaçırmayacagız.
Tabii üst basmaklara çıkmak ve olası en yararlı yardımı yapmak için de çaba harcayacağız.
Sağlık, eğitim, alış-veriş gibi diğer sitemiz kapsamında düşündüğümüz alanlarda testlerle sorunu nasıl algılayacağımız ve nasıl yardımcı olabileceğimiz alana has sayfalarda özetlenmişlerdir.