Sizlerin durumunu bilimsel testler aracılığı ile saptayarak olası en doğru yönlendirmeleri yapmak test-dr.'un misyonudur ...

            

Korunmasının gerekliliğini bildiğimiz, ancak bazen ihmal ve bazen de kaza ile yeterince koruyamadığımız en değerli ...

            

Ulusların varsıllığının ana unsuru olan ulusal işbölümü içerisinde kişinin tam da kendisine has olan konumu bulabilmesi için ....

            

Insan topluluklarının kanı denebilecek para denilen alışveriş aracının mal ve hizmetlerle doğru şeklde takas edilebilmesini ...